McDonnell Douglas DC9
   
  ICAO: DC9 / EC-CGQ "Alonso de Ojeda"  
       
  VMO 350 KIAS  
  VLE 300 KIAS  
  VFE 280 KIAS  
  VMC 115 KIAS  
  V2 125 KIAS  
  Max bank angle 35  
  Max pitch angle 25  
  Max vertical speed 5000 FT/M  
  Max touchdown speed 600 FT/M  
  Max speed at touchdown 135 KIAS  
  G Max 3 G  
       
  MTOW 109000 LBS  
  MLW 99000 LBS  
       
  Download texture Flight One