Fokker 27 MK500
   
  ICAO: F27 / EC-BOA (ex-Iberia "Rio Duero")  
       
  VMO 224 KIAS  
  VLE 170 KIAS  
  VFE 180 KIAS  
  VMC 61 KIAS  
  V2 80 KIAS  
  Max bank angle 35  
  Max pitch angle 35  
  Max vertical speed 3000 FT/M  
  Max touchdown speed 600 FT/M  
  Max speed at touchdown 112 KIAS  
  G Max 3 G  
       
  MTOW 45900 LBS  
  MLW 43497 LBS  
       
  Download model+texture freeware